Analiza biznesowa (analityk biznesowy Ostrów Wielkopolski) jest procesem, którego celem jest zidentyfikowanie potrzeb klienta w zakresie funkcjonalności oraz innych biznesowych aspektów dotyczących systemu informatycznego. W skład analizy biznesowej wchodzą następujące elementy:

46Analiza przedsiębiorstwa, która polega na identyfikacji i zrozumieniu potrzeb danego biznesu (branży). Jest to etap poprzedzający właściwe pozyskiwanie wymagań, umożliwia zapoznanie się z celami oraz charakterystyką danej organizacji celem lepszego zorganizowania procesu analizy biznesowej.

Pozyskiwanie wymagań – czyli proces identyfikacji oczekiwań klienta, zarówno tych bezpośrednio wyrażonych, jak i wymagań ukrytych, czyli niekoniecznie związanych z bezpośrednim celem i przeznaczeniem aplikacji, a mimo to koniecznych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu. W tej części zostaną przedstawione sposoby oraz techniki pozyskiwania wymagań od klienta i innych udziałowców projektu.

Planowanie i zarządzanie wymaganiami obejmuje planowanie procesu dokumentowania wymagań wraz z określaniem priorytetów dla implementacji poszczególnych wymagań oraz mechanizmami kontroli zmian.

Dokumentowanie wymagań – opisuje, w jaki sposób specyfikować wymagania i na jakim poziomie szczegółowości, by mogły one zostać poprawnie zaimplementowane przez programistów.

Komunikowanie wymagań, czyli udostępniania dokumentacji analitycznej udziałowcom projektu. Obejmuje również informowanie o zmianach w zakresie wymagań, treści wymagań itp.

Ocena i walidacja rozwiązania polegająca na ocenie proponowanego rozwiązania oraz dostarczaniu wsparcia analitycznego implementacji oraz testowania.