Analiza biznesowa

Analiza biznesowa (analityk biznesowy Ostrów Wielkopolski) jest procesem, którego celem jest zidentyfikowanie potrzeb klienta w zakresie funkcjonalności oraz innych biznesowych aspektów dotyczących systemu informatycznego. W skład analizy biznesowej wchodzą następujące elementy:

Analiza przedsiębiorstwa, która polega na identyfikacji i zrozumieniu potrzeb danego biznesu (branży). Jest to etap poprzedzający właściwe pozyskiwanie wymagań, umożliwia zapoznanie się z celami oraz charakterystyką danej organizacji celem lepszego zorganizowania procesu analizy biznesowej.

Pozyskiwanie wymagań – czyli proces identyfikacji oczekiwań klienta, zarówno tych bezpośrednio wyrażonych, jak i wymagań ukrytych, czyli niekoniecznie związanych z bezpośrednim celem i przeznaczeniem aplikacji, a mimo to koniecznych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu. W tej części zostaną przedstawione sposoby oraz techniki pozyskiwania wymagań od klienta i innych udziałowców projektu.

Planowanie i zarządzanie wymaganiami obejmuje planowanie procesu dokumentowania wymagań wraz z określaniem priorytetów dla implementacji poszczególnych wymagań oraz mechanizmami kontroli zmian.

Dokumentowanie wymagań – opisuje, w jaki sposób specyfikować wymagania i na jakim poziomie szczegółowości, by mogły one zostać poprawnie zaimplementowane przez programistów.

Komunikowanie wymagań, czyli udostępniania dokumentacji analitycznej udziałowcom projektu. Obejmuje również informowanie o zmianach w zakresie wymagań, treści wymagań itp.

Ocena i walidacja rozwiązania polegająca na ocenie proponowanego rozwiązania oraz dostarczaniu wsparcia analitycznego implementacji oraz testowania.

Zgodnie z wytycznymi  Business Analysis Body of Knowledgew skład analizy biznesowej wchodzą następujące procesy:

  • Analiza przedsiębiorstwa – polega na identyfikacji i zrozumieniu potrzeb danego biznesu (branży). Jest to etap poprzedzający właściwe pozyskiwanie wymagań, umożliwia zapoznanie się z celami oraz charakterystyką danej organizacji, a to z kolei daje możliwość lepszej, zgodnej z kontekstem organizacji procesu analizy biznesowej.
  • Pozyskiwanie wymagań – czyli proces identyfikacji oczekiwań i potrzeb klienta. Potrzeby mogą być wyrażone zarówno bezpośrednio (np. w postaci wysokopoziomowej listy wymagań dostarczonej przez przedstawicieli biznesu klienta),  jak i ukryte – czyli niekoniecznie związane z bezpośrednim celem i przeznaczeniem aplikacji, a mimo to konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu. W pozyskiwaniu wymagań analitycy korzystają z wielu różnorodnych technik oraz sposobów identyfikacji i precyzowania wymagań od klienta i innych udziałowców projektu.
  • Planowanie i zarządzanie wymaganiami – obejmuje planowanie procesu dokumentowania wymagań wraz z określaniem priorytetów dla implementacji poszczególnych wymagań oraz mechanizmami kontroli zmian. Zarządzanie wymaganiami wykonywane jest zwykle przy wsparciu narzędziowym (repozytorium wymagań z kontrolą wersji).
  • Dokumentowanie wymagań – opisuje, w jaki sposób i na jakim poziomie szczegółowości opisywać wymagania, by mogły one zostać poprawnie zaimplementowane przez programistów oraz zrozumiane przez tych członków zespołu, którzy z dokumentacji wymagań korzystają, zwykle opierający pisane przez siebie przypadki testowe na specyfikacji wymagań. Dokumentowanie wymagań można realizować na wiele sposobów – wymagania mogą być opisane zarówno samym tekstem, jak i dokładnymi modelami i specyfikacjami. Dostępnych jest wiele narzędzi, darmowych i komercjalnych, wspierających modelowanie i dokumentowanie wymagań.
  • Komunikowanie wymagań – czyli udostępnianie dokumentacji analitycznej udziałowcom projektu. Obejmuje również informowanie o zmianach w zakresie wymagań, treści wymagań itd. Komunikowanie wymagań powinno uwzględniać efektywne Zarządzanie Zmianą – wszyscy udziałowcy projektu powinni posiadać wiedzę o tym, jaka jest aktualna treść wymagań, czy dane wymaganie zostało zmienione i z jakiego powodu, jaki jest wpływ i zakres zmian.
  • Ocena i walidacja rozwiązania polegająca na ocenie proponowanego rozwiązania oraz zapewnieniu wsparcia analitycznego w procesach implementacji oraz testowania, analityk biznesowy Stargard Szczeciński.
Zostaw komentarz

pl_PLPolish