Analityk Systemowy/Biznesowy

TeamQuest jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą, od ponad 10 lat zajmującą się kompleksowymi usługami doradztwa personalnego, w szczególności w rekrutacji specjalistów IT.
Nasz klient to polski softwarehouse, działający od ponad 10 lat na rynku systemów dedykowanych, aplikacji mobilnych czy rozwiązań BigData dla klientów w Polsce i w Europie.
Analityk Systemowy/Biznesowy
MIASTO Łódź
Nr ref.: 46220#21030083
Zakres obowiązków:
 • Prowadzenie analizy systemowej dla rozwiązań informatycznych, w szczególności przekładanie potrzeb biznesowych na wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne
 • Koordynowanie przygotowywania koncepcji rozwiązań IT
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z analizą systemową oraz analizą biznesową
 • Modelowanie procesów oraz przepływów danych i relacji za pomocą ogólnie uznanych technik i narzędzi do modelowania
 • Identyfikacja czynników wpływających na proponowane rozwiązania uwzględniające aspekty integracji z innymi systemami
Wymagania:
 • Minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Tworzenie specyfikacji wymagań i założeń funkcjonalnych oraz umiejętność tworzenia wysokiej jakości dokumentacji analitycznej (w szczególności historyjki użytkownika, makiety, przypadki użycia)
 • Doświadczenie w pracy z zespołami deweloperskimi w metodyce Scrum (zarządzanie wymaganiami, backlog)
 • Dobra znajomość języka angielskiego
Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie na zasadzie umowy b2b
 • Udział w interesującym projekcie
 • Możliwość pełnej pracy zdalnej
W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997r Dz. Ust. Nr 133 poz. 883" Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/iż administratorem moich danych jest TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana 3a/21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.
TeamQuest został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 11118