Analityk VBA

IT CONNECT to firma stworzona dla ludzi dynamicznych, realizujących się w codziennej pracy. Na bieżąco dysponujemy najciekawszymi propozycjami pracy w dziedzinie IT i technik, a nasi pracownicy pracują z najlepszymi i najbardziej znanymi firmami w Polsce. Poszukujemy zarówno doświadczonych specjalistów i menadżerów, jak również studentów ostatnich lat i świeżych absolwentów IT. Najważniejsza dla nas jest Twoja pasja i chęć samorealizacji. U nas będziesz realizować swoje marzenia!!Analityk VBA

Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: [1398] D


Zadania:
 • Identyfikacja potrzeb i wymagań użytkowników aplikacji Excel używanej do planowania harmonogramów czasu pracy dla pracowników operacyjnych i opracowanie dokumentacji wymagań funkcjonalnych dla rozwoju tej aplikacji
 • Tworzenie przypadków użycia dla zmian w aplikacji. Propozycje optymalizacji dla istniejących procesów
 • Współpraca z administratorem obecnej aplikacji (arkusz Excel) i z jej twórcą w celu jej dostosowania na potrzeby jednostek terenowych
 • Wprowadzanie usprawnień działania funkcjonującego w organizacji arkusza kalkulacyjnego MS Excel, jego rozbudowa i modyfikacja zastosowanych w nim makr
 • Dostosowanie i wdrożenie ww. arkusza do użytkowania w terenowych jednostkach organizacyjnych, poprzez implementację rozwiązań uwzględniających specyficzne potrzeby komórek terenowych
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej- instrukcję obsługi aplikacji dla użytkownika oraz dla administratora
 • Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratora
Wymagania:
 • Doświadczenie w pracy jako analityk biznesowy przy zbieraniu i opisie wymagań na potrzeby tworzenia systemu
 • Bardzo dobra znajomość MS Excel pozwalająca na swobodne rozwiązywanie problemów w aplikacji
 • Praktyczna umiejętność programowania w języku VBA (Visual-Basic-For-Applications)

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość zagadnień czasu pracy i tworzenia harmonogramów pracy
Oferujemy:
 • Pracę projektową dla Klienta z sektora lotniczego
 • Wynagrodzenie 100 - 110 zł / h na podstawie umowy B2B
 • Możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej i karty sportowej na preferencyjnych warunkach
 • Praca na 22 tygodnie po 8 h dziennie przez 5 dni w tygodniu, tj. łącznie ok. 880h


Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości IT CONNECT Sp. z o.o. do celów rekrutacji pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y iż moje dane mogą zostać przekazane potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych."