Analityk w Biurze Strategii

Analityk w Biurze Strategii
Miejsce pracy: Warszawa Centrum

Termin: 4 LUTY 2021 r.


Oferujemy Ci miejsce pracy, w którym będziesz:
 • brać udział w rozwoju PMO w PFR S.A. oraz w Grupie PFR,
 • prowadzić/brać udział w projektach strategicznych Grupy PFR,
 • przygotowywać raporty statusowe z realizowanych projektów w PFR S.A.,
 • współpracować z innymi działami oraz podmiotami z Grupy PFR w celu długoterminowego planowania operacyjnego i finansowego,
 • nawiązywać i utrzymywać relacje z międzynarodowymi uczestnikami środowiska inwestycyjnego oraz innymi instytucjami rozwoju.
Dołącz do nas, jeżeli:
 • masz doświadczenie w pracy projektowej,
 • potrafisz samodzielnie przygotowywać raporty,
 • posiadasz rozwinięte umiejętności interpersonalne i pracy z ludźmi,
 • masz umiejętność myślenia analitycznego oraz strukturyzowania i rozwiązywania problemów,
 • posiadasz szeroko pojętą wiedzę finansową (związany z tym kierunek studiów / praca w branży finansowej),
 • jesteś silnie zaangażowana/ny w realizację zadań i chcesz się rozwijać,
 • posiadasz doświadczenie międzynarodowe – studia na zagranicznej uczelni/ praca za granicą,
 • znasz MS Office (MS Project, MS PowerBI, MS Excel, MS PowerPoint) w stopniu bardzo dobrym,
 • znasz biegle język angielski.
Wybranemu kandydatowi oferujemy m.in: