Architekt Biznesowy IT (IT Business Architect)

JESTEŚMY DRUŻYNĄ POLPHARMYOdważnie wybiegamy w przyszłość, co sprawia, że jesteśmy czołowym zawodnikiem w obszarze farmacji. Nasz cel - dbanie o zdrowie - realizujemy dzięki wspólnemu działaniu wszystkich naszych zespołów od Produkcji po Sprzedaż. Możesz zostać częścią jednego z nich.
Szukamy osoby na stanowisko:
Architekt Biznesowy IT (IT Business Architect)
Miejsce pracy: Warszawa

Do naszego działu Planowania i Architektury IT poszukujemy osoby posiadającej wiedzę na temat zastosowania technologii w biznesie. U nas będziesz działać w obszarach nowych technologii, architektury, strategii IT i biznesu oraz zarządzania dużą zmianą. Szukamy osoby samodzielnej, otwartej na współpracę oraz twórczej, potrafiącej budować jasną i zwięzłą komunikację, dostosowaną do odbiorcy, a także osoby zorientowanej na wynik oraz potrafiącej pozyskać potrzebne dane wewnątrz organizacji i poza nią. Dobre planowanie i organizacja pracy własnej i innych to klucz do sukcesu. Ta nowa rola oferuje bardzo duże możliwości zdobycia kompetencji analityczno-zarządczo-architektonicznych w obszarze cyfrowej transformacji biznesu. Jeśli chciał(a)byś współtworzyć przyszłość IT - identyfikować, oceniać oraz weryfikować dostępne rozwiązania i technologie, a także współpracować z różnymi osobami i rolami, to jest rola właśnie dla Ciebie!

Na co dzień będziesz zajmować się:
 • Opracowywaniem i utrzymywaniem modeli architektonicznych w warstwie biznesowej  i aplikacyjnej (AS-IS)
 • Analizą możliwych kierunków rozwoju rozwiązań IT w wybranych obszarach biznesowych z uwzględnieniem perspektywy technologicznej i finansowej (TO-BE), w szczególności oceną korzyści wynikających z migracji do rozwiązań chmurowych
 • Współtworzeniem i aktualizowaniem mapy drogowej wdrażania rozwiązań IT, w tym identyfikowaniem i analizowaniem zależności funkcjonalnych i technologicznych pomiędzy rozwiązaniami IT
 • Analizą rozwiązań/narzędzi IT dostępnych na rynku i oceną ich dopasowania do potrzeb biznesowych oraz przyjętych kierunków architektonicznych
 • Opracowywaniem raportów i tworzeniem prezentacji podsumowujących wykonane analizy oraz przedstawiających wnioski i rekomendacje
 • Stałą i ścisłą współpracą z pracownikami departamentu IT, w szczególności z Analitykami, Architektami i IT Biznes Partnerami w zakresie prowadzonych tematów
 • Współpracą w wybranymi obszarami biznesowymi w zakresie prowadzonych analiz
Oferujemy:
 • Umowa o pracę
 • Prywatna opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Karta Multisport
 • Szkolenia i rozwój kompetencji zawodowych
 • Paczki świąteczne dla dzieci
 • Jeden dodatkowy dzień wolny
 • Program emerytalny
To praca dla Ciebie jeśli:
 • Masz wykształcenie wyższe: preferowane kierunki techniczne (informatyka), ekonomiczne (zarządzanie, ekonomia)
 • Możesz wykazać się co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w roli związanej z planowaniem i rozwojem technologii IT
 • Posiadasz doświadczenie projektowe zdobyte na projektach w obszarze IT (doradczych lub wdrożeniowych)
 • Masz doświadczenie w opracowywaniu modeli oraz analiz architektonicznych, tworzeniu architektury biznesowej, w tym mapowaniu procesów biznesowych
 • Interesujesz się trendami technologicznymi oraz chętnie rozwijasz swoją wiedzę z zakresu ich zastosowania w biznesie
 • Potrafisz analizować dane i raporty a na ich podstawie przygotować wnioski oraz rekomendacje
 • Sprawnie posługujesz się pakietem MS Office (w szczególności MS Excel, PowerPoint)
 • Bez problemu posługujesz się językiem angielskim w środowisku biznesowym
Jak wygląda proces rekrutacji?
 • Wysłanie CV
 • Krótka rozmowa telefoniczna
 • Spotkanie
 • Decyzja o zatrudnieniu
Pozostańmy w kontakcie
Zachęcamy do śledzenia zakładki polpharma/praca
i naszych profili w mediach społecznościowych.
www.instagram.com/team_polpharma
www.linkedin/company/polpharma