Ekspert w Departamencie Monitoringu i Pomocy Technicznej (DM) w Wydziale Monitoringu II - POPW i CEF (WMII)

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko
Ekspert w Departamencie Monitoringu i Pomocy Technicznej (DM) w Wydziale Monitoringu II - POPW i CEF (WMII)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 35/2022

Dołącz do CUPT!
Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy.
Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną
Instytucję!
Zapraszamy do odwiedzenia strony CUPT


Podstawowe obowiązki:

 • Sporządzanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji okresowych, zestawień, raportów, prezentacji i analiz z zakresu monitoringu i sprawozdawczości w odniesieniu do projektów POPW 2014-2020 oraz w przyszłości - KPO, m.in. w celu przygotowywania cyklicznych sprawozdań oraz informacji ad hoc na potrzeby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Infrastruktury, CUPT itd.
 • Przygotowywanie deklaracji wydatków POPW 2014-2020.
 • Prognozowanie i monitorowanie realizacji celów poświadczeń wydatków w zakresie POPW 2014-2020.
 • Opracowywanie danych, będących podstawą do sporządzenia materiałów do projektu budżetu państwa oraz w zakresie budżetu zadaniowego.
 • Współpraca z pracownikami wydziału przy przygotowywaniu analiz zbiorczych w Excel odnośnie realizacji projektów z perspektywy finansowej 2014-2020 oraz kolejnej (Strategiczna Analiza Projektów), w tym przygotowywanie wizualizacji danych w postaci wykresów, przygotowywanie prezentacji podsumowujących wykonane analizy w Power Point.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe, staż pracy minimum 3 lata.

Wymagania dodatkowe:

 • Bardzo dobra znajomość arkuszy kalkulacyjnych, w tym Excel, również w zakresie prezentacji danych (wykresy).
 • Bardzo dobra znajomość programów do prezentacji – minimum Power Point, mile widziane Prezi.
 • Mile widziana znajomość funkcjonowania systemu SL2014.
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy europejskich związanego z monitorowaniem, sprawozdawczością oraz analizowaniem postępów i zagrożeń realizacji projektów.5. Znajomość procedur, wytycznych i zaleceń dla perspektywy finansowej 2014–2020 oraz 2021-2027.
 • Wiedza w zakresie celów i sposobu realizacji programów operacyjnych.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (w zakresie podziału, zasad organizacji i działania).
 • Umiejętność analitycznego myślenia i przygotowywania zbiorczych analiz.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Rzetelność i terminowość.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość języka angielskiego.

Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:

 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie).

Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:

 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego
dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy.”

 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”.

 

pl_PLPolish
pl_PLPolish