Junior Business Development Specialist [rekrutacja prowadzona online]

CLOUDBEST 

 

We are a company that manages international projects across diverse industries including FinTech. Our expert teams provide support within areas such as software development, content creation, customer support, marketing, automotive, business development for clients around the world. Join our team and develop with us in international structures as:

 

Junior Business Development Specialist [rekrutacja prowadzona online]
Warszawa
If you are a person, who:
 • Is tired of lackluster work and would like to participate in building new and exciting business;
 • Is proactive, and is looking for interesting opportunities and likes to create new things;
 • Likes a modern working environment with a start-up culture;
 • Is a team player and likes to work in a dynamically changing environment.
And your professional profile is relevant to the following skills:
 • At least a year of experience in a similar position;
 • Higher education;
 • Fluent spoken and written English, at least C1;
 • Very good knowledge of Ms Excel/ MS Office/Power Point; 
 • Excellent organizational skills; 
 • Ability to work effectively under time pressure; 
 • Communication skills and being success-oriented.
We are looking for a person just like you!
By joining our team you gain:
 • Possibility of personal development and gaining experience in an international environment;
 • A team of enthusiasts who are successfully creating a company in the fast-growing blockchain industry;
 • Great atmosphere and attractive working conditions in a start-up culture; 
 • Work in a modern office in attractive location at Wioślarska 8; 
 • Private medical care and co-financed sports card; 
 • Celebration of your birthday; 
 • Freshly-pressed juices; 
 • Massages in the office; 
 • English classes at work; 
 • Flexible working hours.
Challenges for you:
 • Assist the BD team in developing new business strategies and daily operations 
 • Conduct market analysis, monitor competitive activities, and identify customer needs. 
 • Prepare and present reports that outline findings and recommendations 
 • Liaise with other departments to align strategies and priorities 
 • Help prioritize and organize BD efforts.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Cloud Best sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000778403, NIP: 6692552456, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000,00, adres mailowy: privacy@cloudbest.comm

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,

b. prowadzenia przyszłych rekrutacji (jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji);

3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów o których mowa w pkt 2;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie 2 latod przesłania aplikacji lub do czasu wycofania zgody;

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawodo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem zatrudnienia;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podobne oferty

dzisiaj

IT Global Business Analyst

CEVA Logistics Poland Sp. z o.o.

wielkopolskie / Poznań

Do you have a logistic heart? Let it beat by CEVA! If you are a passionate IT Business Analyst with customer focus and want to be a key differentiator to make business flow, this is a great challenge to accelerate. CEVA...

Więcej informacji

dzisiaj

IT Global Business Analyst

CEVA Logistics Poland Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Do you have a logistic heart? Let it beat by CEVA! If you are a passionate IT Business Analyst with customer focus and want to be a key differentiator to make business flow, this is a great challenge to accelerate. CEVA...

Więcej informacji

dzisiaj

IT Global Business Analyst

CEVA Logistics Poland Sp. z o.o.

śląskie / Bielsko-Biała

Do you have a logistic heart? Let it beat by CEVA! If you are a passionate IT Business Analyst with customer focus and want to be a key differentiator to make business flow, this is a great challenge to accelerate. CEVA...

Więcej informacji

dzisiaj

IT Global Business Analyst

CEVA Logistics Poland Sp. z o.o.

dolnośląskie / Wrocław

Do you have a logistic heart? Let it beat by CEVA! If you are a passionate IT Business Analyst with customer focus and want to be a key differentiator to make business flow, this is a great challenge to accelerate. CEVA...

Więcej informacji