Pracownik w Wydziale Inicjatyw Nadzorczych

Narodowy Bank Polski

Departament Systemu Płatniczego

poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Inicjatyw Nadzorczych

(umowa na zastępstwo – na okres około 2 lat)


Departament Systemu Płatniczego wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem polskiego systemu płatniczego.

Do kompetencji Wydziału Inicjatyw Nadzorczych należy m.in. działania związane ze sprawowaniem przez NBP nadzoru systemowego nad systemem płatniczym w zakresie odnoszącym się do innowacji w obszarze rynku finansowego.

W tym zakresie Wydział na bieżąco monitoruje i analizuje trendy występujące na rynku płatniczym, a także współuczestniczy w opracowywaniu międzynarodowych standardów regulacyjnych, podejmowanych przez kluczowe instytucje rynku finansowego UE, w szczególności w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

 

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • prowadzenie prac związanych z nadzorem nad funkcjonowaniem innowacji oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych w obszarze systemu płatniczego,
 • analizowanie i opiniowanie projektów regulacji związanych z nadzorem systemowym oraz wymogami dotyczącymi nadzorowanych schematów, systemów i usług,
 • określanie celów i zasad polityki sprawowania przez NBP nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego, z uwzględnieniem wpływu innowacji w obszarze systemu płatniczego na kształtowanie działań nadzorczych,
 • współpraca z innymi instytucjami, w tym ciałami unijnymi i zagranicznymi organami nadzoru.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, informatyka, finanse, bankowość),
 • znajomość specyfiki funkcjonowania instytucji systemu płatniczego (organizacji kartowych, agentów rozliczeniowych, systemów płatności, krajowych instytucji płatniczych),
 • zainteresowania związane z funkcjonowaniem nowoczesnych metod płatniczych,
 • dobra znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie B2).

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w instytucji finansowej lub w instytucji świadczącej usługi związane z wydawaniem lub procesowaniem kart płatniczych, bądź związane z obsługą lub prowadzeniem systemów płatności,
 • znajomość krajowych i unijnych regulacji dotyczących obszaru usług płatniczych i systemów płatności,
 • zainteresowania w obszarze nowoczesnych technologii w obszarze płatniczym, w tym również w zakresie funkcjonowania stabilnych kryptoaktywów.

Podobne oferty

2022-01-06

Analityk systemowy

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

mazowieckie / Warszawa

Jakie będą Twoje obowiązki? Prowadzenie analiz systemowych Analiza projektów biznesowych pod kątem wykonalności Weryfikacja i rozwój dokumentacji systemowej aplikacji Wsparcie biznesu w analizie i projektowaniu...

Więcej informacji
pl_PLPolish
pl_PLPolish