Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DBRiKT/106/22

Stanowisko pracy ds. nadzoru i zapewnienia prawidłowości realizacji czynności kontrolnych

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę

 

Oferujemy:
 • stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stałe zatrudnienie,
 • nowoczesne technologie,
 • szkolenia merytoryczne i językowe,
 • dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,
 • nagrody motywacyjne, „trzynastą pensję”,
 • świadczenia socjalne.
Główne obowiązki:
 • przygotowanie i aktualizacja pisemnych procedur i instrukcji wykonywania czynności kontrolnych oraz przygotowanie wytycznych/interpretacji/odpowiedzi na zapytania w ramach działań inwestycyjnych i premiowych PROW na lata 2014-2020 oraz wybranych interwencji w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027,
 • opiniowanie wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych oraz tworzenie propozycji rozwiązań legislacyjnych,
 • udział w pracach związanych z zapewnieniem wsparcia informatycznego dla procesu przygotowywania i wykonywania czynności kontrolnych,
 • udział w misjach audytowych, udzielanie odpowiedzi na ustalenia i rekomendacje oraz monitoring wdrażania rekomendacji audytów zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie kompetencji wydziału,
 • monitoring bieżący w zakresie liczby wykonywanych kontroli na miejscu oraz ich wyników, w tym sprawozdawczość zbiorcza,
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych, informacyjnych oraz realizacja szkoleń z zakresu wykonywania czynności kontrolnych,
 • przeprowadzanie kontroli w ramach nadzoru merytorycznego.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, zarządzanie, prawo i administracja, ekonomia, budownictwo, mechanika i budowa maszyn, technologia żywności, geodezja),
 • co najmniej 2 lata stażu pracy w realizacji zadań o podobnym zakresie, modelowanie procesów biznesowych poprzez tworzenie pisemnych procedur postępowania; praca z aplikacją informatyczną wspierającą proces tworzenia diagramów obrazujących procesy biznesowe;
 • znajomość obszarów i zadań realizowanych w ARiMR,
 • znajomość zagadnień w zakresie obsługi funduszy UE dla rolnictwa,
 • znajomość zagadnień w zakresie zasad udzielania pomocy finansowej w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, szczególnie o charakterze inwestycyjnym i premiowym,
 • biegła znajomość MS Word, MS Excel, MS Access, Power Point,
 • prawo jazdy kat. B,
Wymagania pożądane:
 • systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • znajomość aplikacji eWniosekPlus,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1,
 • dyspozycyjność,
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
pl_PLPolish