Starszy Specjalista / Specjalistka - Departament Analiz i Strategii

Aktualnieposzukujemy Kandydatów na stanowisko:

Starszy Specjalista / Specjalistka - Departament Analiz i Strategii
Miejsce pracy: Warszawa
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

Udział w realizacji projektów badawczych w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego (przede wszystkim Bilansu Kapitału Ludzkiego, BBKL i BBKL II) w sektorze przedsiębiorstw, procesów innowacyjnych oraz rozwoju przedsiębiorczości:


 • przygotowywanie opracowań o charakterze analitycznym w związku z realizowanymi projektami badawczymi;
 • współpraca z wykonawcami odpowiadającymi za realizację badań (techniczna i merytoryczna kontrola wykonania zadań);
 • współpraca  z interesariuszami projektów (np.: eksperci branżowi, środowiska naukowe, organizacje branżowe i organizacje reprezentujące przedsiębiorców);
 • udział w przygotowywaniu postępowań na zamówienia publiczne na projekty badawcze;
 • udział w działaniach promocyjnych w zakresie koordynowanych projektów. 
Nasze oczekiwania:

Konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe (ekonomia, socjologia, nauki społeczne, administracja, psychologia i pokrewne)
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych (wykazanie udziału w konkretnych projektach  badawczych poprzez opis wykonywanych zadań merytorycznych w 2-3 projektach);

 • Doświadczenie w opracowywaniu raportów z badań (poświadczone autorstwem lub współautorstwem lub redakcją merytoryczną co najmniej 1 opracowania/artykułu z badań)

 • Dobra znajomość metodologii badań jakościowych i ilościowych;

 • Umiejętność krytycznej oceny narzędzi badawczych  (ankiety, scenariusze wywiadów) do badań jakościowych i ilościowych;
 • Dobra znajomość problematyki dotyczącej uwarunkowań rozwoju sektora przedsiębiorstw w Polsce, trendów w tym obszarze w Polsce i na świecie.
 • Poziom znajomości języka obcego: Angielski na poziomie min. B2 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego)
 • Poziom obsługi programów komputerowych: dobra znajomość pakietu MS Office (Word, PowerPoint, Excel).

Mile widziane:

 • Znajomość Prawa Zamówień Publicznych
 • Studia podyplomowe z ekonomii, ewaluacji, badań społecznych lub marketingowych w praktyce;
 • Doświadczenie w publicznych prezentacjach
 • Znajomość programów komputerowych do analizy danych jakościowych i ilościowych, np.: SPSS, Maxqda
Oferujemy:
 • współpracę w oparciu o umowę o pracę na czas określony za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej,
 • wymiar czasu pracy : 3/4 etatu
 • regulaminową premię kwartalną,
 • możliwość skorzystania z dofinansowania do prywatnej opieki medycznej,
 • możliwość skorzystania z karty multisport,
 • dostęp do szkoleń specjalistycznych,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
 • pracę w doskonałej lokalizacji w centrum miasta,
 • możliwość pracy w systemie hybrydowym,
 • bardzo dobrą atmosferę pracy i współpracy w zespole.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
pl_PLPolish