Dla wielu egzotyczny zawód – dziś coraz bardziej popularny i potrzebny. Mowa o analityku biznesowym, który świetnie odnajdzie się w bardzo wielu firmach, o różnych branżach.

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie – co należy do obowiązków analityka biznesowego?

  • Z pewnością jest to wspieranie w testach, wszelkich wdrożeniach, a także stabilizacjach, które mają miejsce w danym przedsiębiorstwie.
  • Oprócz tego pracownik na tym stanowisku analizuje narzędzia wspierające bieżące procesy biznesowe, a także wykorzystuje ich funkcjonalności.
  • Warto wspomnieć o tym, że analityk również sprawdza potrzeby biznesowe w konkretnym przedsiębiorstwie. Nie bez znaczenia jest również współudział takiej osoby w opracowaniu technologicznej koncepcji odpowiednich rozwiązań.
  • Analityk musi także sporządzać odpowiednią dokumentację analityczną.
  • W tym zawodzie istotny jest także odbiór oraz ocena poszczególnych produktów, które są dostarczane przez dostawców zewnętrznych.

Wobec osób, które ubiegają się o takie stanowisko oczekuje się posiadania doświadczenia na takim samym lub podobnym stanowisku. Podczas rekrutacji sprawdzana jest także umiejętność analitycznego oraz biznesowego myślenia. Te kompetencje są bardzo istotne w tym zawodzie, właśnie dlatego to na nie stawia się szczególny nacisk. Nie bez znacznie jest również znajomość obsługi konkretnych programów narzędziowych.