Osoby o odpowiednich kwalifikacjach są szczególnie cenione na polskim rynku pracy, bowiem brakuje u nas specjalistów w wielu branżach. Właśnie dlatego osoby, które zdobywają doświadczenie w trakcie studiów są bardzo cennym nabytkiem dla wielu przedsiębiorstw. Tak dzieje się również w przypadku analityków biznesowych. To właśnie osoba na takim stanowisku może zarobić nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie, a wszystko jest zależne od tego, jakie posiada kwalifikacje, umiejętności, ale też doświadczenie. Istotne w tym przypadku jest wykształcenie wyższe, a także umiejętność analitycznego, ale również i logicznego myślenia.

Pracownik na tym stanowisku musi w sposób biegły obsługiwać programy pakietu Microsoft Office, a także w sposób umiejętny powinien zbierać oraz analizować wymagania biznesowe. Ponadto w wielu przypadkach w tym zawodzie niezbędna jest znajomość języka angielskiego. Mile widziane są także inne języki obce, takie jak język niemiecki, rosyjski, czy nawet hiszpański.

Przedsiębiorstwa oferują swoim pracownikom na tym stanowisku zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, a także niezbędne do pracy narzędzia, takie jak laptop oraz telefon służbowy. Pracownicy mogą liczyć również na nieustanne podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w konkretnych kursach i szkoleniach. Analityk biznesowy musi tworzyć kompleksowe analizy biznesowe, a także stawia on hipotezy i wyciąga wnioski. Musi on także wspierać interesariuszy w przygotowywaniach wymagań biznesowych. Pracownik również monitoruje już istniejące raporty. To bardzo złożony zawód, który polega na wykonywaniu wielu czynności jednocześnie.