Aby móc się ubiegać o zatrudnienie w charakterze analityka biznesowego należy posiadać określony staż pracy i doświadczenie zawodowe odpowiadające pracodawcy organizującemu nabór. Zazwyczaj, w ofertach pracy skierowanych do analityków biznesowych spotyka się wymogi od trzech do pięciu lat doświadczenia zdobytego na stanowiskach ekonomicznych lub stanowiskach pokrewnych z posadą analityka. Rzadko który pracodawca na stanowisko analityka, analityk biznesowy Kraków, zdecyduje się zatrudnić świeżo upieczonego absolwenta studiów wyższych, którego jedynym doświadczeniem zawodowym są praktyki studenckie odbyte w trakcie nauki. Takie sytuacje zdarzają się niezmiernie rzadko, a gdy już do jakiejś dochodzi, możemy mieć podejrzenia, że w tym przypadku doszło do zatrudnienia danej osoby po tzw. „znajomości”.

Analityk biznesowy to osoba z bogatą i dogłębną wiedzą na temat struktur przedsiębiorstwa, zasad działania firmy i jej kierunków rozwoju. Takiej wiedzy nie zdobywa się na studiach, które w głównej mierze przekazują wiedzę teoretyczną, a w prawdziwym i długoletnim życiu zawodowym.

Analityk biznesowy, jako pracownik obracający się w anglojęzycznym środowisku musi bardzo dobrze posługiwać się językiem angielskim, nie tylko w zakresie zagadnień zawodowych, ale i prywatnych. Utrzymywanie kontaktu z przedstawicielami firm zagranicznych wymaga zachowania pewnych zasad kurtuazji, a więc okolicznościowego poruszenia spraw osobistych, lub zwykłego zapytania „co u ciebie?”.